Wilh. Wilhelmsen ASA - Minutes of Annual general meeting 2014

The Annual General Meeting (the AGM) in Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) was held Thursday 24 April 2014. The AGM adopted the board's proposal to distribute a dividend of NOK 1.00 per share. The shares will be traded ex dividend Friday 25 April 2014.

Enclosed is the Minutes of Meeting from the AGM.

---- Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA (WWASA) torsdag 24. april 2014. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utbetaling av utbytte på NOK 1,00 per aksje. Aksjene noteres ex utbytte kr 1,00 fredag 25. april 2014.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamlingen.

Source: NewsWeb