Wilh. Wilhelmsen ASA - Minutes of Annual general meeting

The Annual General Meeting (the AGM) in Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) was held today Thursday 25 April 2013. The AGM adopted the board's proposal to distribute a dividend of NOK 4.00 per share. The shares will be traded ex dividend Friday 26 April 2013.

Enclosed is the Minutes of Meeting from the AGM.

---- Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA (WWASA) i dag torsdag 25. april 2013. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utbetaling av utbytte på NOK 4,00 per aksje. Aksjene noteres ex utbytte kr 4,00 i morgen 26. april 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamlingen.

Source: NewsWeb