Wilh. Wilhelmsen ASA - Ex dividend Friday 26 April 2013

If the Annual General Meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA today Thursday 25 April 2013 at 10:00 approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 4.00 per share, the shares will be traded ex dividend on Friday 26 April 2013.

See Summons to the Annual general meeting published on 26 March 2013.

--------------------------------------------------

Forutsatt at generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA i dag torsdag 25. april 2013 kl. 10:00 vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 4,00 per aksje, vil aksjene bli notert ex utbytte fredag 26. april 2013.

Se innkalling til generalforsamling sendt ut den 26. mars 2013.

Source: NewsWeb