Wilh. Wilhelmsen ASA - Contemplating new bond issue

Wilh. Wilhelmsen ASA contemplates issuing new senior unsecured bonds in the Norwegian bond market with maturity in June 2018. The net proceeds from the potential bond issue will be used for general corporate purposes. Nordea Markets and Swedbank First Securities are joint lead arrangers for the contemplated bond issue. Contacts persons: Wilh. Wilhelmsen ASA: Benedicte Bakke Agerup +47 915 48 029 Nordea Markets: Erich Normann +47 22 48 77 82 Swedbank First Securities: Arne Jacobsen +47 23 11 62 73 --- Vurderer å utstede nye obligasjoner Wilh. Wilhelmsen ASA vurderer å utstede usikrede obligasjoner i det norske obligasjonsmarkedet med forfall i juni 2018. Netto proveny fra den mulige utstedelsen vil bli brukt til finansiering av selskapets generelle virksomhet. Nordea Markets og Swedbank First Securities er tilretteleggere for den mulige utstedelsen. Kontaktpersoner: Wilh. Wilhelmsen ASA: Benedicte Bakke Agerup 915 48 029 Nordea Markets: Erich Normann 22 48 77 82 Swedbank First Securities: Arne Jacobsen 23 11 62 73

Source: NewsWeb