Wilh. Wilhelmsen ASA - Annual general meeting

The annual general meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA will be held on Thursday 25 April 2013 at 10:00 (CET) at the company's premises at Strandveien 20, N-1366 Lysaker, Norway.

Attached please find the summons of the meeting including attachments. You will find the Annual accounts and the annual report for the financial year 2012, together with the auditor's report, on Newsweb.

-----

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA finner sted torsdag 25. april 2013 kl 10:00 (CET) på selskapets hovedkontor i Strandveien 20, 1366 Lysaker.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012 samt revisors beretning finnes på Newsweb.

Source: NewsWeb