Wilh. Wilhelmsen ASA - Annual general meeting

The annual general meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA will be held on Thursday 24 April 2014 at 10:00 (CET) at the company's premises at Strandveien 20, N-1366 Lysaker, Norway.

Attached please find the summons of the meeting including attachments. You will find the Annual accounts and the annual report for the financial year 2013, together with the auditor's report, on Newsweb.

-------------

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA finner sted torsdag 24. april 2014 kl 10:00 (CET) på selskapets hovedkontor i Strandveien 20, 1366 Lysaker.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 samt revisors beretning finnes på Newsweb.

Source: NewsWeb