Wilh. Wilhelmsen ASA - Annual general meeting

The annual general meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA will be held on Thursday 23 April 2015 at 09:00 (CET) at the company's premises at Strandveien 20, N- 1366 Lysaker, Norway.

Attached please find the summons of the meeting including attachments. The Annual accounts and the annual report for the financial year 2014, together with the auditor's report, will be made available on the company website www.wilhelmsenasa.com on Friday 27 April 2015.

-------------

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA finner sted torsdag 24. april 2014 kl 09:00 (CET) på selskapets hovedkontor i Strandveien 20, 1366 Lysaker.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014 samt revisors beretning vil være tilgjengelig på Newsweb og selskapets nettsider www.wilhelmsenasa.com på fredag 27. april 2015.

Source: NewsWeb