Wilh. Wilhelmsen ASA - Annual general meeting

The annual general meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA will be held on Tuesday 3 May 2015 at 09:00 (CET) at the company's premises at Strandveien 20, N- 1366 Lysaker, Norway.

Attached please find the summons of the meeting. The Annual accounts and the annual report for the financial year 2015, together with the auditor's report, are available on the company website www.wilhelmsenasa.com.

-------------

Ordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA finner sted tirsdag 3 mai 2015 kl 09:00 (CET) på selskapets hovedkontor i Strandveien 20, 1366 Lysaker.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling. Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015 samt revisors beretning er tilgjengelig på selskapets nettside www.wilhelmsenasa.com.

Source: NewsWeb