Wallenius Wilhelmsen selger Melbourne International RoRo & Auto Terminal i Australia

Oslo, 27. mai, 2024 - Wallenius Wilhelmsen har inngått en bindende avtale om å selge Melbourne International RoRo & Auto Terminal Pty Ltd (MIRRAT-terminalen) til Australian Amalgamated Terminals Pty Ltd. som er et heleid datterselskap av Qube Holdings Limited, Australias største logistikkleverandør. Prisen er AUD 332.5 millioner. "Salgssummen på USD 220 millioner for MIRRAT synliggjør de underliggende verdiene i vår logistikkvirksomhet," sier CEO i Wallenius Wilhelmsen, Lasse Kristoffersen. Wallenius Wilhelmsen vil fortsette å benytte MIRRAT-terminalen etter at transaksjonen er godkjent så kundene blir ikke berørt av dette salget. - MIRRAT-terminalen har vært en sterk kommersiell og finansiell investering for oss. Prisen viser verdien i logistikkdelen av selskapet. Vi fortsetter å investere i integrerte tjenester og mener at en uavhengig terminal med åpen tilgang videreutvikles bedre av andre eiere. Vi fortsetter å være kunder av MIRRAT-terminalen og jobber videre med de flinke folkene der, sier Lasse Kristoffersen, CEO i Wallenius Wilhelmsen og legger til: - MIRRAT-teamet har gjort en meget god jobb med å utvikle en dedikert RoRo (roll-on, roll-off) terminal som leverer robuste og kundeorienterte tjenester til mange shippingselskaper. Wallenius Wilhelmsen fortsetter å ha et sterkt fotfeste i Australia som forblir et kritisk marked for shipping og logistikkundene til selskapet. Wallenius Wilhelmsen er kontinuerlig på utkikk etter ekspansjonsmuligheter for sine integrerte logistikktjenester globalt. Transaksjonen er forventet å få endelig godkjennelse i Q3 2024. Den er avhengig av juridiske og kontraktuelle godkjennelser. Mer informasjon vil bli gjort tilgjengelig når transaksjonen er endelig godkjent av alle parter. Wallenius Wilhelmsen har brukt BofA Securities som tilretteleggere. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Anders Redigh Karlsen, VP Global IR & Market Insight Tel: +47 994 20 293 Email: anders.karlsen@walwil.com Presse: David Hopkins, External Communications Manager Tel: +47 942 88 486 Email: david.hopkins@walwil.com Om Wallenius Wilhelmsen Wallenius Wilhelmsen er markedsledende innen roro segmentet som omfatter skips- og logistikktjenester. Distribusjon av personbiler og lastebiler, samt større maskiner som går på hjul, i tillegg til frakt av ekstra store industrielle komponenter, inngår i selskapets portefølje. Selskapet har kunder over hele verden og 125 skip som bemanner 15 ulike skipsruter på seks kontinent. Sentralt i selskapets logistikknettverk er et globalt distribusjonsnettverk på land, 66 prosesseringssentre og åtte havneterminaler inkludert MIRRAT-terminalen. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, Norge, og over 9,500 ansatte i 28 land. Om Qube Qube er Australias ledende leverandør av import og eksport logistikktjenester. Selskapet er listet på Australian Securities Exchange med en markedskapitalisering på om lag AUD 5.7 milliarder. Qube har virksomhet på mer enn 160 lokasjoner i Australia, New Zealand og sørøst-Asia og har mer enn 9,000 ansatte.

Source: NewsWeb