Wallenius Wilhelmsen rapporterer Q1 resultater - tredje beste noensinne

Oslo, 4. mai 2023 --- Wallenius Wilhelmsen rapporterer sitt tredje beste EBITDA-resultat noensinne. - Markedet er fortsatt sterkt, selv om resultatene fra shipping er noe ned på grunn av lange ventetider ved havnene i Oceania, samt endring i netto drivstoffkostnader. Logistikksegmentet fortsetter den positive utviklingen. Etterspørsel etter shipping- og logistikktjenester fortsetter å være høy, sier Lasse Kristoffersen, CEO i Wallenius Wilhelmsen ASA. - I Australia førte de strenge biologiske sikkerhetstiltakene til betydelige utfordringer både for shipping og havneterminalene. Dette har påvirket antall seilaser ut fra Asia. Men samtidig har dette gitt oss noen fordeler, fordi vi opplever en økt etterspørsel etter våre tjenester innenfor dekontaminering. Dette viser robustheten i vår forretningsmodell, hvor vi leverer flere tjenester innenfor shipping og logistikksegmentet, sier Kristoffersen. Etterspørselen i markedet er sterk til tross for den pågående økonomiske nedgangen. Wallenius Wilhelmsen forventer fortsatt høyt volum og en stram markedsbalanse i 2023. Kontraktsfornyelser og nye avtaler er forventet å ha positive effekter i Q2 og Q3. - Til tross for gode resultater og positive utsikter i 2023 er det usikkerhet knyttet til makrosituasjonen og den geopolitiske utviklingen. Kundene rapporterer sterk forventet vekst i 2023 og 2024. Ratene er bærekraftige og en annen faktor som styrker de positive forventningene er de lovende produksjonstallene som kommer fra Kina, sier Kristoffersen. - Vi forventer å styrke vår finansielle posisjon ytterligere gjennom 2023. Dette vil gi oss muligheter til å levere på de finansielle målene og vår utbyttepolitikk, sier Torbjørn Wist, CFO i Wallenius Wilhelmsen. Hovedpunkter fra Q1: - Et solid Q1 selv om shipping er ned fra et rekordsterkt Q4 på grunn av forandringer i netto drivstoffkostnader og midlertidige flaskehalser i Oceania - Logistikk-segmentet opplever økt etterspørsel etter både biler og terminaltjenester - Government-segmentet opplever fortsatt høy U.S. flag cargo aktivitet - Generalforsamlingen vedtok utbytte på USD 0.85 per aksje for 2022, til sammen USD 360 millioner - Anette Maltun Koefoed utnevnt til Chief Communications & Marketing Officer - Gro Rognstad utnevnt til fungerende Chief Technology & Information Officer - Etterspørselsutsiktene er sterke og vi forventer en stram markedsbalanse i 2023 For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Torbjørn Wist, Chief Financial Officer - Epost: IR@walwil.com Anette Maltun Koefoed, Chief Communications and Marketing Officer Mobil: +47 975 87 999 - Epost: anette.maltunkoefoed@walwil.com For bilder, se selskapets webside: https://www.walleniuswilhelmsen.com/who-we-are/media Om Wallenius Wilhelmsen: Wallenius Wilhelmsen-gruppen er markedsleder innenfor roll-on/roll-off (RoRo) shipping og kjøretøylogistikk. Selskapet håndterer distribusjon av biler, lastebiler, rullende og tungt utstyr til kunder over hele verden. Vi opererer rundt 125 skip som betjener 15 handelsruter til seks kontinenter, et globalt distribusjonsnett på land, 66 prosesseringssentre og åtte havneterminaler. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, Norge. Wallenius Wilhelmsen-gruppen har 8,875 ansatte i 29 land. Les mer på walleniuswilhelmsen.com

Source: NewsWeb