Wallenius Wilhelmsen: Leverer et ekstraordinært 2022 - styrker posisjonen som ledende shipping- og logistikkpartner

Oslo, 8. februar 2023 - Wallenius Wilhelmsen rapporterer Q4 2022 som det sterkeste kvartalet noensinne, med en EBITDA på USD 488 millioner. Dette er opp 11 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. -2022 var et fantastisk år for Wallenius Wilhelmsen og vi er i en meget sterk posisjon både finansielt og strategisk. Som et resultat av dette foreslår vi et rekordstort utbytte til våre aksjonærer, sier Lasse Kristoffersen, konsernsjef i Wallenius Wilhelmsen ASA. Innenfor shipping services fortsetter Wallenius Wilhelmsen å levere rekordresultater, med en EBITDA på USD 427 millioner, tilsvarende en EBITDA-margin på over 40 prosent. Solide fraktrater og god utnyttelse av flåten er noen av driverne bak det sterke resultatet, kombinert med lavere drivstoffpriser og driftseffektivitet. Innenfor landbaserte operasjoner i logistics services øker inntekter og EBITDA i Q4. Årsaken er i hovedsak økt volum og bedrede marginer. Government services opplever en sterk EBITDA-marginforbedring i Q4, som skyldes et økt aktivitetsnivå med høyere gjennomsnittlig lasteverdi. -I 2023 forventer vi fortsatt et høyt aktivitetsnivå på tvers av hele virksomheten til tross for en moderat nedgang i volumene for anleggsmaskiner og breakbulk, sier Kristoffersen. Høydepunkter fra kvartalet: o Rekordhøy Q4 EBITDA, styrket som følge av marginforbedringer i alle segmenter o Årlige driftsinntekter på USD 5 milliarder og EBITDA på USD 1,5 milliarder o Nettogjeld til justert EBITDA på 1,9x, godt innenfor den nye < 3,5x målsetningen o Foreslått utbytte for FY22 på USD 360 millioner, 45 prosent av nettoresultatet o Pia Synnerman utnevnt til ny Chief Customer Officer -Vi forventer å styrke vår finansielle posisjon ytterligere i 2023. Dette vil gi oss anledning til å fortsette å belønne våre aksjonærer i tråd med vår utbyttepolitikk, samt sikre vår evne til å investere i fremtidig vekst, sier finansdirektør Torbjørn Wist. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Anette Orsten, VP Global Treasury & IR Tlf: +47 980 67 912 ; E-post: anette.orsten@walwil.com Anette Maltun Koefoed, VP Corporate Communications Tlf: +47 975 87 999 ; E-post: anette.maltunkoefoed@walwil.com Bilder, se nettsiden: https://www.walleniuswilhelmsen.com/who-we-are/media Om Wallenius Wilhelmsen: Wallenius Wilhelmsen er markedsledende innen roro segmentet som omfatter skips- og logistikktjenester. Distribusjon av personbiler og lastebiler, samt større maskiner som går på hjul, i tillegg til frakt av ekstra store industrielle komponenter, inngår i selskapets portefølje. Selskapet har kunder over hele verden og rundt 130 skip som bemanner 15 ulike skipsruter på seks kontinent. Sentralt i selskapets logistikknettverk er et globalt distribusjonsnettverk på land, 120 prosesseringssentre og åtte havneterminaler. Wallenius Wilhelmsen har sitt hovedkontor i Oslo, Norge, med over 8,200 ansatte i 29 land. Selskapets hovedoppgave er å etablere og drifte bærekraftige verdikjeder, samt bidra til å indentifisere nye, mer bærekraftige løsninger for en verden som stadig utvikler sine mobile behov både på land og til sjøs. Les mer på www.walleniuswilhelmsen.com

Source: NewsWeb