Wallenius Wilhelmsen ASA: Wallenius Wilhelmsen leverer enda et godt kvartal med sterke resultater i alle forretningsområder

Oslo, 15. august 2023 -- Wallenius Wilhelmsen leverer et robust Q2 med sterke resultater innen alle tre forretningsområder. Med USD 477 millioner i EBITDA og USD 396 millioner i kontantstrøm fra driften viser dette den ledende posisjonen selskapet har i et godt marked. - Økonomisk, kommersielt og operasjonelt var dette et godt kvartal. Kontantstrømmen er solid og dette er en god plattform for videre drift, sier Lasse Kristoffersen, administrerende direktør i Wallenius Wilhelmsen. Shipping leverte en historisk høy EBITDA-margin støttet av økte volum og høyere effektivitet på flere ruter. - Våre folk gjør en enestående jobb, det er høy kvalitet i leveransene og vi opprettholder stort fokus på sikkerheten i et marked som fortsatt preges av utfordringer i forsyningskjedene, sier Kristoffersen. Kristoffersen legger til at selskapet fortsatt opplever lange ventetider ved enkelte sentrale havner. Én årsak er dekontamineringsrutinene for biologisk materiale som fortsetter å forårsake forsinkelser i Australia. Selskapet opplever i tillegg forsinkelser på USAs vestkyst, i Canada og gjennom Panamakanalen. Han understreker at selskapets fraktkapasitet er strukket, og at nye langsiktige kundekontrakter inngås på attraktive prisnivåer. Dette gir forutsigbarhet for alle parter. Høy etterspørsel bidro til enda et sterkt kvartal for logistikksegmentet. I tillegg fikk forretningsområdet Government Services en solid vekst i EBITDA på grunn av høy aktivitet fra den amerikanske regjeringen. Forberedelser for fremtiden Selskapet signerte nylig en intensjonsavtale om levering av fire skip med kapasitet på 9 350 CEU som skal kunne gå på metanoldrivstoff og være klargjort for ammoniakk som drivstoff. Avtalen omfatter også individuelle opsjoner for ytterligere åtte nybygg. De fire skipene vil bli levert fra midten av 2026 og utover. - Når vi nå fornyer vår flåte med mer bærekraftige skip viser vi vår forpliktelse til å investere i tonnasje som vil bidra til å realisere vår forretningsstrategi om å etablere en nullutslippstjeneste allerede i 2027, sier Kristoffersen. Andre høydepunkter dette kvartalet inkluderte signering av en kontrakt med en stor produsent av elektriske biler som har varighet frem til slutten av 2025, samt en kontrakt som sikrer selskapet tilgang til bærekraftig biodrivstoff allerede i 2023. I løpet av andre kvartal fikk selskapet en positiv utvikling i utslippsreduksjon samt en forbedring i målingene som gjøres rundt sikkerhet. Høydepunkter i Q2: - Gode resultater i alle tre forretningsområder gav en EBITDA på USD 477 millioner og en kontantstrøm fra driften på USD 396 millioner. - Shipping leverte en historisk høy EBITDA-margin med økende volumer og rater kombinert med høyere effektivitet på flere ruter. - Fortsatt høy etterspørsel etter biltjenester driver frem enda et sterkt kvartal for Logistikksegmentet. Forretningsområdet Government Services øker på grunn av høy aktivitet fra den amerikanske regjeringen. - Flerårige kontrakter er blitt inngått til attraktive priser i løpet av kvartalet, noe som gjenspeiler dagens marked og våre ambisjoner innen dekarborisering. - Forbedring på tvers av alle miljømessige- og sikkerhetsrelaterte KPI-er. - Signert en intensjonsavtale om levering av fire skip med kapasitet på 9 350 CEU som skal kunne gå på metanoldrivstoff og være klargjort for ammoniakk som drivstoff. Avtalen omfatter også individuelle opsjoner for ytterligere åtte nybygg. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Anders Redigh Karlsen, Vice President Investor Relations & Market Insight Tlf: +47 994 20 293 Epost: anders.karlsen@walwil.com Anette Maltun Koefoed, Chief Communications and Marketing Officer Tlf: +47 975 87 999 Epost: anette.maltunkoefoed@walwil.com For bilder, se vår webside: https://www.walleniuswilhelmsen.com/who-we-are/media Om Wallenius Wilhelmsen: Wallenius Wilhelmsen er markedsledende innen roro segmentet som omfatter skips- og logistikktjenester. Distribusjon av personbiler og lastebiler, samt større maskiner som går på hjul, i tillegg til frakt av ekstra store industrielle komponenter, inngår i selskapets portefølje. Selskapet har kunder over hele verden og 125 skip som bemanner 15 ulike skipsruter på seks kontinent. Sentralt i selskapets logistikknettverk er et globalt distribusjonsnettverk på land, 66 prosesseringssentre og åtte havneterminaler. Selskapet har sitt hovedkontor i Oslo, Norge, og over 8,875 ansatte i 29 land. Les mer på walleniuswilhelmsen.com

Source: NewsWeb