Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011082091. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 03.06.2024 - 03.09.2024 er 8.61. Ticker: WAWI01 Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb