Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012992090. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 31.05.2024 - 30.08.2024 er 7.96. Ticker: WAWI03 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb