Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012992090. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 29.02.2024 - 31.05.2024 er 7.97. Ticker: WAWI03 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb