Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011082091. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 04.12.2023 - 04.03.2024 er 8.59. Ticker: WAWI01 Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb