Rentefastsettelse

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0011082091. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 04.09.2023 - 04.12.2023 er 8.62. Ticker: WAWI01 Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb