Oslo Børs - WWL01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 16.01.2018

Oslo Børs - WWL01 - Nytt lån til notering / New bond issue to be listed 16.01.2018 Lånets navn / Issue name: Wallenius Wilhelmsen Logis ASA 17/22 FRN Ticker: WWL01 Instrument ID: 1303797 ISIN: NO0010807373 Segment: OBOC Hjemstat / Home state: NO Handelsvaluta / Trading currency: NOK Lånebeløp / Issued amount: 1 000 mill, åpent lån / tap issue Rentebærende f.o.m. / Interest accrual date: 12.10.2017 Forfallsdato / Maturity date: 12.10.2022 Kupongrente / Coupon rate: 3,82 % p.a. (3M NIBOR + 3 %) Sektorliste / Sector list: Storlånssektor / Major Bond Issues Tilretteleggere / Managers: Danske Bank, Norwegian Branch ; DNB Bank ASA, DNB Markets ; Nordea Bank AB (publ), Norwegian Branch ; Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Verdipapirregister / Central Securities Depository: VPS ESMA-kategori / ESMA category: Corporate bond Godkjent prospekt tilgjengelig på / Approved prospectus available on: http://www.oslobors.no http://www.walleniuswilhelmsen.com

Source: NewsWeb