Oslo Børs - Wallenius Wilhelmsen ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0012992090. Markedsmisbruksforordningen (MAR) gjelder fra søknadstidspunktet, herunder låntagers informasjonsplikt om innsideinformasjon.

Source: NewsWeb