Interest Adjustment

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012495912. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 22.04.2024 - 22.07.2024 er 8.98. Ticker: WAWI02 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb