Interest Adjustment

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012495912. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 21.07.2023 - 23.10.2023 er 8.76. Ticker: WAWI02 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb