Interest Adjustment

Det er fastsatt ny Obligasjonsrente for NO0012495912. Ny Obligasjonsrente i Renteperioden 23.01.2023 - 21.04.2023 er 7.5. Ticker: WAWI02 ESG Den nye Obligasjonsrenten og Renteperioden er fastsatt i henhold til Obligasjonsavtalen. Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon. (Publisert av Nordic Trustee)

Source: NewsWeb