Extraordinary General Meeting 2013

The Extraordinary General Meeting (the EGM) in Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) was held today Wednesday 27 November 2013. The EGM adopted the board's proposal to distribute a dividend of NOK 0.75 per share. The shares will be traded ex dividend Thursday 28 November 2013.

Enclosed is the Minutes of Meeting from the EGM.

----

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Wilh. Wilhelmsen ASA (WWASA) i dag onsdag 27. november 2013. Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente styrets forslag til utbetaling av utbytte på NOK 0,75 per aksje. Aksjene noteres ex utbytte torsdag 28. november 2013.

Vedlagt oversendes protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Source: NewsWeb