Ex dividend Thursday 28 November 2013

If the Extraordinary General Meeting in Wilh. Wilhelmsen ASA today Wednesday 27 November 2013 at 13:00 approves the board's proposal to pay a dividend of NOK 0.75 per share, the shares will be traded ex dividend on Thursday 28 November 2013.

See summons to the Extraordinary General Meeting published on 6 November 2013

------------------------------------------------------ ------

Forutsatt at generalforsamlingen i Wilh. Wilhelmsen ASA i dag onsdag 27. november 2013 kl. 13:00 vedtar styrets forslag om å utbetale utbytte på NOK 0,75 per aksje, vil aksjene bli notert ex utbytte torsdag 28. november 2013.

Se innkalling til ekstraordinær generalforsamling sendt ut den 6. november 2013.

Source: NewsWeb