Skip to main content

ACCC fremstiller Wallenius Wilhelmsen Ocean for føderal domstol

Financial News

ACCC fremstiller Wallenius Wilhelmsen Ocean for føderal domstol

ACCC fremstiller Wallenius Wilhelmsen Ocean for føderal domstol

Oslo, 23. august, 2019 - I juli 2015 startet ACCC (the Australian Competition and Consumer Commission) en etterforskning av påstått kartellvirksomhet i bilskipsindustrien mellom 2009-2012. Wallenius Wilhelmsen Ocean har samarbeidet fullt ut med ACCC, og saken er nå henvist til den føderale domstolen.

Tiltalen gjelder angivelig kartellvirksomhet om internasjonal frakt av visse kjøretøyer til Australia mellom juni 2011 og juli 2012. Det som har blitt kunngjort av ACCC i dag, er det første skrittet i den formelle rettsprosessen som starter med en tiltale, og der selskapet blir bedt om å møte i retten.

Selv om vi beklager at det har kommet til dette, er vi glade for at denne saken nå har startet sin formelle gang. Selskapet samarbeider med ACCC i etterforskningen og vil fortsette å jobbe med domstolen for å kunne konkludere.

Denne nyheten utløser ingen endringer i Wallenius Wilhelmsens avsetninger.

For ytterligere informsjon, ta kontakt med:

Astrid Martinsen, VP, Corporate Finance & IR Tel: +47 980 72 778 email: astrid.martinsen@walleniuswilhelmsen.com

Anna Larsson, Head of Corporate Communication Tel: +47 484 06 919 email: anna.larsson@walleniuswilhelmsen.com

Source: NewsWeb