Skip to main content

Oslo Børs - Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Financial News

Oslo Børs - Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs - Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA - Mottatt søknad om notering av obligasjonslån

Oslo Børs har mottatt søknad om børsnotering av ISIN NO0010807373.

Det følger av verdipapirhandelloven kapittel 5 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for låntagere hvis obligasjoner er eller er søkt notert på børs. Informasjonsplikten etter reglene i verdipapirhandelloven er fra og med i dag gjeldende for ovennevnte lån.

Source: NewsWeb