Skip to main content

Nytt navn og ny ticker 12.10.2018

Financial News

Nytt navn og ny ticker 12.10.2018

Nytt navn og ny ticker 12.10.2018

I forbindelse med navneendring vil Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA noteres med følgende detaljer fra og med 12.10.2018.

Nytt navn: Wallenius Wilhelmsen ASA Ny ticker: WALWIL

Følgende obligasjonslån vil endre navn på låntaker fra Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA til Wallenius Wilhelmsen ASA fra og med 12.10.2018. Nedenstående obligasjonslån vil også endre ticker til:

WALWIL01 WALWIL02

ISIN og Instrument ID er uforandret.

* Mrk: Eventuelle overnattende ordre vil bli slettet av Oslo Børs etter 16:45

Source: NewsWeb