Skip to main content

Nytt navn og ny ticker fra og med 05. april 2017

Financial News

Nytt navn og ny ticker fra og med 05. april 2017

Nytt navn og ny ticker fra og med 05. april 2017

Wilh. Wilhelmsen ASA endrer selskapets navn til Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA. Se melding fra selskapet 04. april 2017. Selskapet vil fra og med 05. april 2017 være notert på Oslo Børs med nytt navn Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA og ny ticker WWL. ISIN og instrument ID er uforandret.

*Mrk: Medlemmene anbefales å slette egne overnattende ordre før kl. 17:15. Etter kl. 17:15 vil overnattende ordre bli slettet av Oslo Børs.

Source: NewsWeb