Skip to main content

Renteregulering

Financial News

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010709215. Ny rentesats i perioden 09.01.2015 - 09.04.2015 er 3,21. Reference Rate: 1,41 Margin: 1,80 Ticker: WWI23

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Source: NewsWeb