Skip to main content

Renteregulering

Financial News

Renteregulering

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010682404. Ny rentesats i perioden 15.06.2015 - 14.09.2015 er 3,71. Reference Rate: 1,36 Margin: 2,35 Ticker: WWI22

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)

Source: NewsWeb