Skip to main content

Flagging

Financial News

Flagging

Flagging

Folketrygdfondet har i dag, 9. juli 2014, solgt 32.540 aksjer i Wilh. Wilhelmsen ASA og eier etter dette 10.968.329 aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,99%.

Source: NewsWeb